SOLVENTE PVC IMPERMEABLE TUBOTEC

CÓDIGO  TAMAÑO
568265 1/4 PINTA
568270 1/2 PINTA
568275 1 PINTA